KURSY KWALIFIKACYJNE |
 SZKOŁY |
 DYDAKTYKA |
 PLAN LEKCJI |
 REKRUTACJA |
 GALERIA |
 KONTAKT |
 ANKIETA UE |
 WSPÓŁPRACA |

 

R E K R U T A C J A

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego PRYMUS w Toruniu prowadzi nabór na bezpłatne szkolenia ze środków Unii Europejskiej na kursach w zawodach:

a)technik budownictwa:

 •     B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych ( dotyczy absolwentów szkół zawodowych w zawodzie murarz oraz osób, które ukończyły kurs kwalifikacyjny B.16, B.18 lub B.20.
 •    B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

b) technik urządzeń sanitarnych

 • B.08. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych


Bliższe informacje ukażą się na stronie internetowej w najbliższym czasie. Proszę zgłaszać się do końca sierpnia. Kursy rusząją od września.

Rekrutacja do szkół policealnaych oraz na pozostałe kursy również trwa.


OFERTA na semestr letni 2014/2015

Zapisz się juz dziś. Nie zwlekaj !

 


1)Kursy dla absolwentów gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej i średniej:

technik budownictwa kształcenie obejmuje 3 kwalifikacje

 • B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich- TRWA NABÓR
 • B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych-  TRWA NABÓR
 • B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej-  TRWA NABÓR

 technik urządzeń sanitarnych kształcenie obejmuje 3 kwalifikacje

 • B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych-  TRWA NABÓR
 • B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych- TRWA NABÓR
 • B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych

 

Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy trwa do momentu zebrania grupy. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

2) Szkoły policealne 2-letnie dla absolwentów szkół średnich w zawodach:

technik geodeta kształcenie obejmuje 3 kwalifikacje TRWA NABÓR

 • B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów
 • B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
 • B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

technik drogownictwa   kształcenie obejmuje 3 kwalifikacje  TRWA NABÓR

 • B.2. Wykonywanie robót drogowych
 • B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg
 • B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

 

 4)  Technikum Budowlanego Uzupełniającego- nabór na V semestr

 • technik budownictwa


Zajęcia we wszystkich typach szkół odbywają się

w systemie zaocznym-w soboty i niedziele.
 


Szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej.
Nauka w szkołach opiera się o programy nauczania zgodne z podstawami programowymi
Ministra Edukacji NarodowejProjekt i wykonanie: Studio reklamy ADGRAPE
Policealne Studium Techniczne Toruń - technik: budownictwa, architekt, geodeta, drogownictwa, urządzeń sanitarnych.