KURSY KWALIFIKACYJNE |
 SZKOŁY |
 DYDAKTYKA |
 PLAN LEKCJI |
 REKRUTACJA |
 GALERIA |
 KONTAKT |
 Projekt unijny |
 WSPÓŁPRACA |
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 TRWA!
 
 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "PRYMUS"
prowadzi nabór na kurs
B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej
dla absolwentów zsz w zawodzie murarz i absolwentów kursu B.18
ze środków UE w ramach EFS      

Kurs będzie bezpłatny i trwać będzie od marca do czerwca 2015 roku.


 

OFERTA w roku szkolnym 2015/2016

Zapisz się juz dziś. Nie zwlekaj !

 


1)Kursy dla absolwentów gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej i średniej:

technik budownictwa kształcenie obejmuje 3 kwalifikacje

 • B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich- TRWA NABÓR
 • B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych-  TRWA NABÓR
 • B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej-  TRWA NABÓR

 technik urządzeń sanitarnych kształcenie obejmuje 3 kwalifikacje

 • B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych-  TRWA NABÓR
 • B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych- TRWA NABÓR
 • B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych-TRWA NABÓR

 

Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy trwa do momentu zebrania grupy. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

2) Szkoły policealne 2-letnie dla absolwentów szkół średnich w zawodach:

technik geodeta kształcenie obejmuje 3 kwalifikacje TRWA NABÓR

 • B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów
 • B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
 • B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

technik drogownictwa   kształcenie obejmuje 3 kwalifikacje  TRWA NABÓR

 • B.2. Wykonywanie robót drogowych
 • B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg
 • B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

 Zajęcia we wszystkich typach szkół odbywają się

w systemie zaocznym-w soboty i niedziele.
 


Szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej.
Nauka w szkołach opiera się o programy nauczania zgodne z podstawami programowymi
Ministra Edukacji NarodowejProjekt i wykonanie: Studio reklamy ADGRAPE
Policealne Studium Techniczne Toruń - technik: budownictwa, architekt, geodeta, drogownictwa, urządzeń sanitarnych.